Rechtsbijstandverzekering

Elk bedrijf heeft wel eens te maken met een conflict waarbij juridische bijstand nodig is. Betaalt u dat zelf? Een advocaat kost u €200 tot €250 per uur. Het is verstandig om daarom een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.

Waarvoor bent u verzekerd?

Als er een conflict ontstaat waar u met een goed gesprek niet uitkomt, kan een rechtszaak onvermijdelijk zijn. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u rekenen op juridisch advies en concrete juridische hulp.

U kunt zich verzekeren voor conflicten op verschillende terreinen en bepaalt zo zelf hoe zwaar uw pakket wordt. Te verzekeren zijn:

 • Consumentenzaken
 • Arbeidsconflicten
 • Verkeer (ook voor fietsers en voetgangers)
 • Fiscaliteit
 • Sociale wetgeving
 • Vermogensbeheer
 • Mediation

U heeft recht op juridische hulp en krijgt juridisch advies. Daarnaast worden vergoed:

 • Deskundigenkosten (experts, advocaten, accountants).
 • Gerechts- en griffiekosten.
 • Kostenveroordelingen van door een tegenpartij gemaakte kosten.

Niet gedekt zijn:

 • Fiscale disputen.

Wij bespreken met u welke modules u in uw verzekering opneemt en gaan na of u al een rechtsbijstanddekking heeft op andere polissen, zoals de autoverzekering of de reisverzekering.

Sluit een rechtsbijstandverzekering tijdig af. U krijgt namelijk geen juridische hulp van de verzekeraar als het conflict al in de lucht hangt en een rechtszaak min of meer te verwachten is.

Wilt u weten wat uw kansen zijn in de rechtszaal? U heeft recht op preventief juridisch advies. Ook kunt u vaak telefonisch rechtshulp of -advies krijgen.

Veel polissen bevatten een geschillenregeling Als uw zaak niet in behandeling wordt genomen omdat hij kansloos zou zijn, kunt u een onafhankelijk advocaat laten toetsen of deze beslissing van de rechtshulpverlener terecht is.

De premie is onder andere afhankelijk van het soort bedrijf, uw omzet en aantal medewerkers (jaarloon).

Vragen over een dienst of product?