Onze Dienstverlening

Ons kantoor heeft vooralsnog voor gekozen onze kosten (meestal) niet rechtstreeks aan u te berekenen.

De financiële instelling verstrekt na het tot stand komen van een transactie aan ons een provisie ter dekking van onze bedrijfskosten en onze verdiensten. Concreet betekent dit dat zij deze provisie omslaan over de rentes en/of premies.

In tegenstelling wat vaak gedacht wordt, is deze provisie niet alleen voor het tot stand komen van de verzekering, maar ook voor het begeleiden/adviseren of schadebegeleiding, tijdens de gehele looptijd van de verzekering.

Worden wij op deze wijze beloond, dan brengen wij bij u geen aparte kosten meer in rekening voor onze dienstverlening.

Voor sommige producten is het niet mogelijk op bovengenoemde wijze te worden beloond. In dat geval adviseren wij u een netto product en brengen wij adviesfee op u in rekening.

Overigens bestaat de kans dat wij in plaats van provisie, over dienen te gaan naar een andere wijze van beloning. Denk hierbij aan een abonnementsfee per jaar of per maand. Hierdoor vervalt de provisieregeling en worden de premies lager.

Wij vermelden u altijd per produkt op welke wijze wij worden gehonoreerd.

Onze visie:
is op de lange termijn; wij investeren in opleiding, kwaliteit, juiste, complete en veilige administratie om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

Onze medewerkers zijn u graag van dienst!

Vragen over een dienst of product?