Heeft u schade?

Meld u schade bij ons

Het belangrijkste is dat u de schade zo spoedig mogelijk (binnen 48 uur) aan ons meldt.

U zult een schade aangifteformulier ontvangen, die wij graag volledig ingevuld en ondertekend van u retour ontvangen. Tevens dient u een globale schatting te (laten) verrichten van de schade omvang.

Te alle tijden dient de schade beperkt te worden, zodat het schadebedrag niet onnodig hoger wordt.

Aan de hand van de ontvangen informatie en schadeformulier kunnen wij bepalen, of het nodig is een schade expert in te schakelen.

Het inschakelen van een expert houdt niet automatisch in, dat de verzekeraar dekking heeft beoordeeld of dat het bedrag van de expert door de verzekeraar uitgekeerd gaat worden. Het dient slechts om de schade- oorzaak en de schadehoogte vast te stellen!!

Vul onderstaand formulier in om uw schade te melden:

    Persoongegevens    De schade

    Vragen over een dienst of product?