Pensioen voor medewerkers

Als het in de cao staat, of als uw bedrijfsactiviteiten vallen onder een bedrijfstakpensioenfonds, bent u verplicht uw werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Maar ook als dat niet zo is, wilt u uw werknemers deze belangrijke arbeidsvoorwaarde niet ontzeggen. Een goed pensioenregeling wordt vaak hogelijk gewaardeerd.

Twee vormen mogelijk

Er zijn twee soorten pensioenregelingen: salaris/diensttijdregeling (tegenwoordig meestal de middelloonregeling) of beschikbare premieregeling.

Bij de middelloonregeling ontvangt uw werknemer een pensioen over het gemiddelde salaris van zijn of haar loopbaan. De hoogte van de premie is daarop gebaseerd en kan dus stijgen. De werknemer bouwt het pensioen gedurende zijn werkzame leven op. Bij het bereiken van de pensioendatum wordt het opgebouwde pensioenkapitaal omgezet in een levenslange maandelijkse pensioenuitkering.

Voordelen

  • Er wordt pensioen opgebouwd over het gemiddelde salaris. Daardoor blijft de stijging van de premieafdracht binnen de perken.
  • Uw werknemers hebben zekerheid: ze ontvangen een gegarandeerd pensioen

Nadelen

  • Minder grip op de kosten
  • Korter gaan werken of een lager salaris aan het eind van de loopbaan, betekent minder pensioen.

Bij de beschikbare premieregeling draagt u een vast bedrag aan premies af waarmee een pensioenkapitaal opgebouwd wordt. De hoogte van het pensioenkapitaal is afhankelijk van het beleggingsresultaat, dat lager of hoger dan verwacht kan zijn. Er is geen garantie op het pensioenkapitaal. Wel kunt u een gegarandeerd kapitaal verzekeren.
Als het pensioenkapitaal wordt uitgekeerd op de pensioendatum, koopt uw werknemer hiervoor een periodieke pensioenuitkering. De hoogte van de uitkering is onzeker en hangt af van de rentestand op het moment van de pensioenaankoop.

Voordelen

  • De premie ligt vast, dus u weet als werkgever precies waar u aan toe bent.
  • Werknemers kunnen soms zelf kiezen hoe de premie wordt besteed. Na de uitkering van het pensioenkapitaal kunnen zij zelf beslissen bij welke verzekeraar ze een periodieke pensioenuitkering kopen.

Nadeel

  • Pensioenkapitaal en pensioenuitkeringen zijn onzeker.

Kwaliteit en betaalbaarheid voorop

Pensioen is een complexe materie waar veel bij komt kijken. Wij nemen graag de tijd om u goed te adviseren. Wij weten wat verschillende partijen te bieden hebben en kennen de achterliggende (belasting)wetgeving. In onze advisering kijken we breed naar de financiële mogelijkheden van uw onderneming en stellen we kwaliteit en betaalbaarheid van de pensioenregeling centraal.
Ook als u al een pensioenregeling heeft, kunt u ons inschakelen voor een second opinion of om na te gaan hoe actueel uw regeling is.

Vragen over een dienst of product?