Pensioen van uzelf

Er komt een moment waarop u als ondernemer stopt met werken en gaat genieten van veel vrije tijd. Maar hoe staat u er tegen die tijd financieel voor? Natuurlijk heeft u recht op AOW. Maar is dat voldoende om straks zorgeloos te kunnen leven? Hoe vult u uw AOW aan?

Pensioeninkomen ondernemer

Als u stopt met werken kunnen uw inkomsten bestaan uit:

  • AOW
  • Inkomsten uit de opbrengst van uw onderneming na verkoop
  • Inkomsten uit privévermogen door sparen, beleggen, onroerend goed, erfenis en dergelijke
  • Pensioeninkomsten van een partner met een vaste dienstbetrekking
  • Inkomsten uit een pensioenregeling

Stel uzelf twee vragen: hoeveel heeft u straks nodig en op welke inkomsten kunt u dan rekenen? Vreest u dat uw inkomen te laag is als u eenmaal gestopt bent met werken? Kom dan eens praten over een goede pensioenregeling.
U heeft verschillende manieren om pensioen op te bouwen, bijvoorbeeld met een lijfrenteverzekering of met banksparen.

Zelfstandigen zonder personeel kunnen zich sinds 1 januari 2015 aansluiten bij een pensioenfonds om pensioen op te bouwen. Wij volgen deze ontwikkeling op de voet en adviseren u te zijner tijd of dit voor u aantrekkelijk is.

Er bestaat niet zoiets als een standaard pensioenregeling voor ondernemers. Iedere ondernemer heeft zijn eigen specifieke omstandigheden en wensen. Wij kijken naar alle persoonlijke én zakelijke facetten van uw leven en komen met een maatwerkadvies.

Vragen over een dienst of product?