Kredietverzekering

Wanbetaling is een reëel risico voor ondernemers. Geschat wordt dat zeker 25% van de faillissementen in Nederland veroorzaakt wordt door wanbetaling. Creditmanagement is daarom uiterst belangrijk. Een goede kredietverzekering maakt hier onderdeel van uit.

Waarvoor bent u verzekerd?

Met een kredietverzekering zorgt u voor financiële zekerheid als uw klant uw rekeningen niet betaalt. U bepaalt in overleg met de verzekeraar welk percentage van de gemiste omzet u vergoed krijgt.

  • Om de kredietwaardigheid van uw (nieuwe) klant in te schatten krijgt u toegang tot omvangrijke databases van de verzekeraar met (financiële) informatie over uw klanten. Hierdoor kunt u de risico’s al beperken.
  • Mocht er bij een klant toch sprake zijn van wanbetaling, dan zal de verzekeraar eerst een incassoprocedure starten.
  • Kan uw klant niet betalen vanwege bijvoorbeeld een faillissement, dan kunt u de schade claimen.

Exporterende bedrijven lopen een groter betalingsrisico dan bedrijven die alleen zaken doen in Nederland. De afnemer zit ver weg en het incassoproces in het betreffende land kan ingewikkeld zijn. Voor u is een goede kredietverzekering dan ook van het grootste belang. U kunt per transactie of per debiteur een verzekering afsluiten. Of u verzekert alleen de export naar bepaalde landen.

De hoogte van de premie wordt onder meer bepaald door:

  • Omzetvolume
  • De branche waarin u werkzaam bent
  • De landen waarmee u zaken doet
  • Het aantal en soort debiteuren
  • Het percentage van dekking bij schade-uitkering
  • De debiteurenverliezen over de afgelopen jaren
  • Uw eigen risico
Vragen over een dienst of product?