Bedrijfsschadeverzekering

U bent misschien verzekerd om schade aan uw gebouw of inventaris vergoed te krijgen die ontstaat door calamiteiten als brand, lekkage, storm of blikseminslag. Maar wat als de schade zo groot is dat uw bedrijf stil komt te liggen? Met een bedrijfsschadeverzekering voorkomt u deze financiële kostenpost en daarmee wellicht een faillissement.

Waarvoor bent u verzekerd?

Als een lange sluiting van uw bedrijf onvermijdelijk is vanwege ernstige schade, vallen productie en de omzet stil terwijl uw vaste lasten gewoon doorlopen. Dat is een groot risico voor de voortgang van uw bedrijf. Met een bedrijfsschadeverzekering voorkomt u deze strop. U verzekert:

  • De vaste lasten zoals huur en salarissen
  • (Een deel van) uw nettowinst

U spreekt van te voren de uitkeringstermijnen en het verzekerde bedrag af.

Valt de schade aan uw bedrijf hoger uit dan het verzekerde bedrag dat u heeft afgesproken? Door overdekking op de polis op te nemen, kunt u een aanvullende vergoeding krijgen.

Misschien moet u maatregelen treffen om uw bedrijf weer snel draaiende te krijgen, zoals allerlei noodmaatregelen, de huur van een tijdelijke bedrijfsruimte en/of IT-apparatuur en communicatie naar klanten. Die kosten kunt u verzekeren met een extrakostenverzekering.

De premie die u betaalt, hangt onder meer af van:

  • De verzekerde waarde
  • De gekozen dekking
  • De gekozen uitkeringstermijn
  • Specifieke wensen
Vragen over een dienst of product?