Uitvaartverzekering Amsterdam

Een uitvaart in Nederland kost gemiddeld 7.000 euro. Voor dat bedrag heeft u een eenvoudige begrafenis of crematie. Wilt u een speciale uitvaart, dan vallen de kosten vaak (veel) hoger uit. Als u niet wilt dat uw nabestaanden voor de kosten opdraaien, doet u er goed aan een uitvaartverzekering af te sluiten.

Waarvoor bent u verzekerd?

Een uitvaartverzekering vergoedt (een deel van) de kosten van de uitvaart. Er zijn twee soorten uitvaartverzekeringen:

Uitvaartverzekering in natura
Bij deze verzekering wordt uw uitvaart voor een bepaald bedrag geregeld. Uw nabestaanden ontvangen dus geen vergoeding in geld.

Uitvaartverzekering in geld
U kiest een verzekerd bedrag dat aan uw nabestaanden uitgekeerd wordt als u overlijdt. Zij kunnen dan naar eigen inzicht de begrafenis of crematie regelen en betalen.

Standaardkosten voor een uitvaart zijn:

 • Opbaren
 • Kist
 • Vervoer
 • Uitvaartplechtigheid
 • Bloemen
 • Rouwkaarten
 • Rouwadvertenties
 • Wettelijke formaliteiten
 • Rouwauto
 • Condoleanceregister
 • Voor begraven: grafsteen, graf maken, grafrechten en onderhoud
 • Voor crematie: urn, verstrooiing of bijzetting

U bent vrij de uitvaart aan te kleden zoals u dat wilt. Uw nabestaanden mogen in principe alles zelf regelen. De meeste Nederlanders laten echter liever veel over aan een uitvaartonderneming.

Het is ook mogelijk dat u een spaarpotje maakt waaruit te zijner tijd uw uitvaartkosten betaald worden. Daaraan zit wel een risico: als u vroegtijdig overlijdt is er misschien onvoldoende gespaard om alle kosten te kunnen betalen. Bovendien blijkt uit vergelijkend onderzoek van de Consumentenbond dat u met een naturaverzekering goedkoper uit kunt zijn dan wanneer u zelf spaart.

De premie is afhankelijk van uw leeftijd en het verzekerde bedrag.

Vragen over een dienst of product?