Ongevallenverzekering Amsterdam

Als u door een ongeval invalide wordt, kunt u met hoge kosten geconfronteerd worden. Met een ongevallenverzekering zorgt u voor extra financiële zekerheid. Een uitkering kan plaatsvinden bij overlijden en/of bij invaliditeit.

Waarvoor bent u verzekerd?

U spreekt van tevoren af tegen welk bedrag u zich verzekert. Dat bedrag wordt uitgekeerd als u na een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt. Met het geld kunt u bijvoorbeeld noodzakelijke aanpassingen aan uw woning doen of een auto financieren.
Bij gedeeltelijke invaliditeit krijgt u in principe het percentage van de verzekerde som uitgekeerd dat overeenstemt met de mate van invaliditeit. Bent u 50% invalide, krijgt u dus 50% van het verzekerde bedrag.

Na een ongeval maakt u misschien specifieke revalidatie- of tandartskosten die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Deze kosten kunt u meeverzekeren op de ongevallenpolis.

Als u door uw invaliditeit arbeidsongeschikt raakt, krijgt u vroeg of laat te maken met inkomensachteruitgang. Er zijn ongevallenverzekeringen die zich specifiek richten op dit risico en zorgen voor inkomensaanvulling.

Wij bespreken met u welke dekking past bij uw situatie en hoe de verzekering aansluit op andere financiële producten, zoals uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, uw zorgverzekering en uw woonlastenverzekering.

Opvallend genoeg vinden de meeste ongevallen plaats in de privésfeer. Vallen, struikelen, uitglijden of een val van ladder, trap of fiets, kunnen tot ernstige letsels leiden. Ook van een sportblessure kunt u de rest van uw leven last hebben. Lees hier wat u kunt doen om uw veiligheid te vergroten.

Vragen over een dienst of product?