Aansprakelijkheidsverzekering

Zonder dat het uw bedoeling is, kunt u schade veroorzaken bij anderen en daarvoor aansprakelijk gesteld worden. U moet dan de financiële schade vergoeden. Misschien geen probleem als het gaat om een gebroken ruit, maar wat als u blijvend letsel veroorzaakt?

Waarvoor bent u verzekerd?

Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) vergoedt:

  • Schade aan andermans spullen en gezondheid (wereldwijd).
  • Letselschade die gezinsleden bij elkaar veroorzaken.
  • Juridische hulp als er een rechtszaak nodig is.
  • Materiële schade van gezinsleden onderling.
  • Schade die met opzet is veroorzaakt.
  • Schade die u aan uw eigen spullen toebrengt.
  • Schade veroorzaakt met een motorvoertuig. Voor dit risico moet u een verplichte WA-verzekering afsluiten. Een elektrische fiets of maaimachine vallen vaak wel onder de dekking van uw AVP. Lees daarvoor de polisvoorwaarden.
  • Schade die u veroorzaakt tijdens uw werk.
  • Schade die u veroorzaakt bij het doen van vrijwilligerswerk.
  • Met een gezinsdekking: uw partner, uw kinderen en inwonende familieleden.
  • Meerderjarige kinderen, als ze thuis wonen of als ze uitwonend student zijn.
  • Minderjarige logés.
  • Personeel, voor zover die aansprakelijk gesteld worden voor werkzaamheden bij u thuis.
  • Uw huisdier.

Heeft u geen partner en kinderen? Kies dan voor een alleenstaandendekking.

De premie is afhankelijk van het verzekerde bedrag dat tussen de 1 miljoen en 2,5 miljoen euro ligt. Soms kunt u een eigen risico afspreken, de premie ligt dan lager. Bij een gezinsdekking is de grootte van het gezin niet van invloed op de premie. Ook als u één of meer dieren heeft, is dat niet van invloed op de premie.

Vragen over een dienst of product?