Als u onverhoopt komt te overlijden, raakt uw gezin een groot deel van het inkomen kwijt. Ook als uw partner zelf goed verdient, zijn de financiële gevolgen groot. Met een overlijdensrisicoverzekering vangt u de inkomensachteruitgang op.

Overlijden compagnon

Heeft u een vof of een maatschap samen met een compagnon? Sluit dan een overnamebeding af die de ene compagnon het recht geeft om het aandeel van de andere compagnon over te nemen als die overlijdt. Maar let op! U moet de nabestaanden van de overledene wel de waarde van dat aandeel kunnen uitbetalen. Met een compagnonverzekering zorgt u ervoor dat dat geld beschikbaar is. Vraag ons om advies.

 

Elektronica/Overig

Computer- en elektronicaverzekering

Als computers of elektronische apparatuur in uw bedrijf beschadigd of gestolen worden, wordt u geconfronteerd met hoge kosten voor vervanging of herstel. Het werk komt bovendien vaak helemaal stil te liggen, wat een extra kostenpost is.

Waarvoor bent u verzekerd?

Een inventarisverzekering biedt meestal geen voldoende dekking om de volledige schade aan bedrijfsmatige computers of elektronica vergoed te krijgen. Met een computer- en of elektronicaverzekering bent u wel goed verzekerd en heeft u bovendien een dekking voor data en programmatuur.

U kunt onder meer verzekeren:

  • Beschadiging
  • Schade tijdens transport
  • Diefstal
  • Extra kosten bijvoorbeeld voor het tijdelijk huren van computers of elektronica
  • Herstel van computerprogrammatuur, informatiedragers en computerdata.

Niet verzekerd:

  • Schade door slijtage en normaal gebruik
  • Schade veroorzaakt door catastroferisico’s, zoals een aardbeving of oorlog

Alles en enkele

U bepaalt zelf of u alle elektronische apparatuur en alle computers samen verzekert, of alleen de belangrijkste. Soms kan de computer- en elektronicaverzekering onder de inventarisverzekering vallen, soms is het handiger om te kiezen voor een aparte verzekering.

Als uw productie stil komt te liggen

Als uw productieproces stil komt te liggen, kunt u deze schade claimen met een bedrijfsschadeverzekering.

De premie

De premie van uw verzekering hangt af van wat u precies verzekert en om hoeveel computers/apparaten het gaat.